- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Заставе су постале одавно и служиле су за давање знакова, затим за окупљање војника у борби, па онда и као обележје целе једне земље. Данас свака земља има своју заставу, по којој је распознајемо. Наша застава је плаво-бело-црвена, са петокраком звездом.

Застава је симбол (знак, обележје) једне државе или народа, односно једне заједнице људи. Заставе имају и поједине политичке, друштвене, хуманитарне или друге организације, затим спортска друштва, неке установе и удружења итд. Застава нас језгровитим језиком својих боја и свога облика обавештава о томе кога представља. Постоје и заставице за јарболе бродова који плове по међународним водама, затим заставице за поморску сигнализацију итд. Најважнија међу свим заставама у једној земљи јесте државна застава.

Зашто постоје заставе?