- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Сви они који раде и зарађују одвајају један део своје зараде да би се изградили путеви, болнице, школе, мостови. То је порез. Новац од пореза сакупља се уједно и расподељуј е се према зај едничком договору, где је најпотребнији. Колико ће ко пореза платити зависи од тога колико је током године зарадио.

Порез је облик новчаног учешћа грађана у заједничким друштвеним трошковима, почев од грађевинских радова од општег значаја, па до онога што је потребно армији. Порез постоји у свим земљама. Тај новац неопходан је да би друштво могло да уради оно што ниједан појединац није у стању да учини. Новац од пореза дели се на трошкове за целу државу (савезни порез), за републике (републички порез) и за комуне у којима живимо (општински порез). Висина пореза зависи од наше укупне зараде (што више зарадимо, плаћамо више пореза).

Зашто плаћамо порез?