- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Кад отац преврне чашу нико
га не грди зато што грдња не
би имала никакву сврху. Отац
зна да то не треба чинити, јер
је још у детињству научио шта
је добро а шта зло. Зато ве-
ћина родитеља не грди дете
кад оно ненамерно направи
неку штету.

Васпитање младих највећма се састоји у томе да их старији упознају с тим како се треба понашати и како поступати у разним приликама. Све док деца не стекну добре навике, родитељи их морају опомињати и упућивати. Ипак, понекад се догоди да деца морају "извући грдњу", јер су намерно неваљала, непослушна или непажљива. Тада родитељи говоре јачим гласом и грде своју децу, па она тако боље и брже запамте оно што треба и схвате своју грешку.

Зашто оца не грдимо кад обори чашу?