- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

На небу, јужно од полутара (ек-
ватора), виде се четири звезде
распоређене у облику крста. Тај
крст од звезда показује путнику
правац ка југу, па му тако пома-
же да се лакше снађе када се
ноћу задеси негде где нема ни-
каквих путоказа.

Јужни Крст је сазвежђе које се види само са јужне полулопте. Оно за нас има отприлике исту улогу као Мали Медвед на северној полулопти. У ствари, оба та сазвежђа налазе се на Земљиној осовини север—југ и њихово кретање, гледано са Земље, има веома малу путању (тј. амплитуду). Зато место на коме се виде ове звезде означава увек исти правац. У Малом Медведу Северњача показује тачно север, а четири звезде Јужног Крста увек показују правац ка Јужном полу.

јужни крст