- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Ношена својим великим крилима, која обилато користе ваздушна струјања, једрилица клизи кроз ваздух. Љупко се обрће и искреће, по команди вештих руку пилота-једриличара. Једрилица нема мотора и лети без буке, у чему је посебна драж једриличарства.

Једрилица има облик авиона. Њен
издужени труп је лак, а крила
веома дуга, како би је својом вели-
ком површином што боље носила.
Мотора нема, него је у ваздух
диже авион, вукући је за собом.
Једрилица може да полети и као
дечји змај, повучена чекрком или
вучена аутомобилом. Дижу је
узлазне ваздушне струје (нарочи-
то оне испод кумуло-нимбуса, ве-
ликих тамних облака који су че-
сто предзнак олује). Вешт једри-
личар може да остане у ваздуху
врло дуго, чак и по два дана, или
да прелети више стотина киломе-
тара.

једрилица