- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Хеликоптер је летелица без крила. Његова велика елиса (ротор), која се окреће. врло брзо, одржава га у ваздуху и омогућава му да се дигне и спусти управно. Хеликоптер може да се креће у свим правцима.

Хеликоптер се у мирно доба користи за многе ствари — спасавање бродоломника, планинара у опасности, људи угрожених пожаром или поплавом итд. Њиме се преносе намирнице у области до којих нема путева, он служи за смену чувара у кулама-светиљама, за гашење шумских пожара. Из хеликоптера се запрашују њиве и воћњаци, а и мочваре, да би се уништили инсекти. За велике градове хеликоптер је превозно средство будућности, јер се лако спушта и на равне кућне кровове!

хеликоптер