- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Ружа ветрова налази се на обичним компасима и на покретним котурима морнарских бусола. Она показује четири стране света: север, југ, исток и запад, а по облику личи на цртеж расцветане руже. Њен назив потиче отуда што су некад стране света означаване правцима главних морских ветрова.

Оријентисати се — значи утврдити где је која страна света. Упутити се — значи држати се одређеног правца. правац се може одредити помоћу страна света (Север — Југ — Исток — Запад), затим помоћу полустрана (СЗ — северозалад, ЈИ — југоисток, СИ — североисток, ЈЗ — југозапад итд.), или даље помоћу другостепених полустрана (ССЗ — север—северозапад, ЈЈИ — југ—југоисток итд.). Нацртани на бројчанику бусоле, сви ти правци образују једну розету, односно "ружу ветрова". Још већа тачност се постиже кад се искористи 360 степени на које је подељена "ружа ветрова".

ружа ветрова