- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Ракете које сте често гледали
приликом ватромета узлећу у
висину зато што у њима експло-
дира барут. Кад се запали, тај
барут производи гасове, који
бучно излећу и терају ракету
увис.

Праве ракете су уређаји са мотором. За кретање се користе принципом реакције. Потисна сила сагорелих гасова тера ракете и кроз ваздух и кроз безваздушни простор. Само, у овом другом случају неопходно је да ракета носи и за лихе кисеоника (оксидатора), јер без кисеоника гориво не може да гори. Приземне ракете се употребљавају на земљи, да потпомогну узлетање авиона, да избаце капсулу са поштом, каблове, харпуне (у лову на китове) и друго.

ракета