- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Пасати су ветрови који у току године дувају стално у истом правцу, изнад тропских предела. Авиони и једрењаци користе се тим ветровима да брже лете и плове.

Тропски појас је преко.целе године најтоплији на Земљи. Зато се ваздух загрејан зрацима врелог сунца диже, а на његово место долазе свежије струје са севера или са југа. Услед Земљиног обртања, ти стални ветрови (пасати) скрећу са свог првобитног правца: северно од полутара дувају североисток—југозапад, а јужно од њега југоисток—северозапад. Путнички и транспортни авиони труде се да што боље искористе те ветрове и, кад год могу, бирају правац пута тако да их пасати носе.

пасати