- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

За време олује севају муње. Муње су огромне електричне варнице које се стварају између два облака, или између облака и Земље. Муња је — стручно речено — нагло и снажно електрично пражњење (растерећење).

Знамо да се трењем производи електрицитет. Трењем се електрицитет у неким телима нагомилава и у њима се задржава. Са својим леденим кристалима и честицама прашине, облаци се такође тару, ношени и ковитлани ветровима. Они се тако пуне електрицитетом све до тренутка када набој електрицитета не постане сувише јак. У том тренутку наступа пражњење. Џиновска варница муње омогућује електрицитету из једног облака да се испразни у друге облаке или у огромни кондензатор — земљу.

муња