- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Звук се, као што знамо, веома брзо простире кроз ваздух. Кад авион лети брзином једнаком брзини звука каже се да је достигао мах 1. Двоструко већа брзина је мах 2 итд.

Звук се креће кроз ваздух брзином од око 340 метара у секунди, односно 1.224 километра за један час. Мах 1 је јединица брзине равна брзини звука (мах 2, према томе, одговара брзини од око 2.400 километара на час). У тренутку кад достигне брзину једнаку брзини звука, авион савлађује отпор који ваздух ствара сваком телу које се креће, као какав невидљиви зид. Због тога наступа "сламање звука" и зачује се експлозија, која се назива "пробијање звучног зида". Ернест Мах (Масћ), аустријски физичар и филозоф (1838—1916), установио је ову јединицу за мерење брзине кретања. па је она по њему добила име.

мах