- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Ради истраживања простора око Земље и путовања ка планетама, ближим и даљим, у васиону се избацују огромне ракете, које могу да носе капсуле са астронаутима и сателите са справама и материјалом потребним за разна мерења и испитивања.

Да би се ракета избацила у космос, треба најпре савладати Земљину тежу. Затим треба обезбедити погон за ракету у међупланетном простору. Те две препреке савладане су проналаском космичких ракета, од којих су прве избачене (лансиране) 1957. године. Оне се обично састоје од неколико делова (то су вишестепене ракете), који садрже потребно гориво и оксидаторе. Ти делови са одговарајућим уређајима избацују се један за другим све док капсула или сателит не стигне у предвиђену орбиту.

космичке ракете