- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Велика елиса жироплана (аутожира) није везана за мотор, као елиса хеликоптера. Она се слободно окреће кад машина стекне убрзање, па је тако носи кроз ваздух. Људи често мешају хеликоптер и жироплан.

Жироплан нема крила, а његова велика хоризонтална елиса не служи му као погонски механизам, него само за одржавање у ваздуху. Жиропланова елиса се окреће услед струјања ваздуха и тако носи апарат, који иначе покреће обичан авионски мотор, клипни или млазни. У случају квара, велика елиса (ротор) жироплана окреће се унатрашке и кочи пад апарата, слично падобрану. Жироплан полеће пошто најпре узме залет на писти, као и сваки други авион. У савременом ваздухопловству жироплан се користи много мање него хеликоптер.

жироплан