- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Око Земље обилази њен природни сателит — Месец. Али помоћу ракета људи су избацили, а и данас избацују у васиону вештачке сателите, који се такође обрћу око Земље, носећи разне научне уређаје ради испитивања атмосфере.

Вештачких сателита који обилазе око Земље има већ више стотина. Њихове орбите су израчунате према задацима који су им намењени: да служе као телевизијски релеји, да врше фотографска снимања за потребе метеоролошке службе, да буду уређаји за телекомуникације итд. Сателит "Тирос", на пример, фотографише облаке још од 1961. године и телевизијским путем преноси њихове снимке на Земљу. Предвиђено је да овај сателит падне на Земљу око 1981. године, а дотле ће обићи Земљу више од 100.000 пута.

вештачки сателити