- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

На пет стотина питања дато је хиљаду одговора. То је учињено не само због тога да би базу свезнања користили и читаоци млађег и читаоци старијег узраста, већ и стога да се олакша схватање одговора у целини. У првом, краћем одговору, садржани су једноставни подаци, док је други шири и на одговарајући начин тежи, јер захтева извесна предзнања. Он ће у неким случајевима родити потребу за коментаром старијих, јер ће у деци изазвати нова зашто. Верује се да ће такав дијалог између деце и родитеља, васпитача и наставника — са дечјим свезнањем на столу — бити врло плодоносан. Текст и илустрације су преузете из књига Дечије свезнање које је припремио и штампао БИГЗ 1971 и 1975 године.